24/07/15

«Adiosu capitanu!», Manuel Vanuzzo lassat sa Dìnamo

de Màuru Piredda 

A segus de noe annos cun sa màllia biancu-biaita de sa Dinamo, su capitanu Manuel Vanuzzo at saludadu Tàtari in chirca de un'esperièntzia noa. Bènnidu a sa “tziddai” in su 2006, est istadu de giudu mannu pro acumprire a unos cantos obietivos: sa promotzione dae sa Legadue in s'istajone 2009-2010, sa partetzipatzione a s'Eurocup, una Supercoppa italiana in su 2014, duas Coppa Italia (2014, 2015) e, infines, s'iscudetu conchistadu su 26 de làmpadas.

Sa sotziedade li torrat gràtzias «in s'isetu de lu torrare a abratzare». Vanuzzo, chi sighit a faeddare de Tàtari e de sa Sardigna che a una domo sua («inoghe apo bìvidu sas esperièntzias prus mannas e nointames apa galu agigu de atzentu vènetu m'intendo finamentas sardu») at a giogare, a sa segura, in sa Legadue: Casalpusterlengo, Caserta,Reggio Calabria e Trapani sunt sas sotziedades chi sunt interessadas,ma est possìbile chi su giogadore de Dolo nche crompat a Ùdine.