31/08/15

Ativista italianu arrestadu in Israele chènabura e torradu a liberare oe. Fiat filmende un'aggressione in Tzisgiordània

de Màuru Piredda


Chenàbura colada, in su bidditzolu de Nabi Saleh (Tzisgiordània), ant arrestadu a Vittorio Fera, 31enne ativista italianu de s'International Solidarity Movement (sa matessi Ong de Vittorio Arrigoni). Fera, paris cun àteros, aiat leadu parte a una protesta contra a s'espansione de is colònias israelianas.

Nudda de nou (ca in Nabi Saleh protestant cada chenàbura dae su 2009, semper cun sa matessi motivatzione), francu duos episòdios. In su primu essit a campu totu s'aggressividade de unu sordadu israelianu contra a unu pitzinnu de 12 annos cun su bratzu ingessadu. Càstia su vìdeu.


Sa segunda est sa chi pertocat s'ativista italianu, arrestadu cando fiat filmende s'atzione de su sordadu (e sa reatzione òvia de fèminas e pitzinnos palestinesos in cherta de nche liberare su pitzinnu a mossos e ràfias).Sa versione de s'esèrtzitu de Tel Aviv est chi Fera fiat iscudende pedras contra a is sordados. Est noa de oe chi Fera est torra lìberu (gràtzias a una cautzione), ma is indàgines ant a sighire finas a s'8 de cabudanni