06/08/15

Esplosione in s'istrìscia de Gaza

de Lisandru Beccu 


Bator pessones sunt mortas e àteras vinti sunt fertas in su sud de s'istriscia de Gaza. L'at annuntziadu su su Ministèriu de sa Salude de Gaza, Ashraf al Qudra. S'esplosione, acuntèssida in Rafah, l'at causada unu mìssile israelianu betzu, impreadu in s'operatzione militare de s'istiu coladu, chi no aiat galu tzocadu. Una famìlia, agiuada dae àteros operajos, fiat liberende·si sa domo dae sas muredinas (macèrie) cando sa bomba est esplosa.