25/08/15

Serie B, su calendàriu

de Lisandru Beccu


Custa borta de die a sas 18:00, in s'Àurum de Pescara, ant fatu sos sortègios de su campionadu de Sèrie B 2015/2016. Si cumintzat su 5 de Cabudanni cun 22 iscuadras. B'at galu duas incògnitas chi sunt X e Y. In càmbiu de sas lìteras b'at àere duas iscuadras, ma sos nùmenes s'ant a ischire petzi a pustis de sa sentèntzia de su “calcio-scommesse” de su 29 de Austu.

Su Casteddu est una de sas iscuadras favorèssidas pro nch'artziare a Sèrie A, in pare cun Rastelli b'at arribadu giogadores noos e de livellu artu; amus a bìdere si ant a èssere capatzos de nche torrare sos rujubiaitos a su logu chi lis tocat.

Inoghe in fatu su caminu de su Casteddu:

 • Prima: Casteddu-Crotone (A: 06/09/2015 – T: 16/01/2016)
 • Segunda: Ternana-Casteddu (A: 12/09/2015 – T: 23/01/2016)
 • Sa de tres: Casteddu-Avellino (A: 19/09/2015 – T: 30/01/2016)
 • Sa de bator: X-Casteddu (A: 22/09/2015 – T: 06/02/2016)
 • Sa de chimbe: Casteddu-Latina (A: 26/09/2015 – T: 13/02/2016)
 • Sa de ses: Pescara-Casteddu (A: 03/10/2015 – T: 20/02/2016)
 • Sa de sete: Casteddu-Cesena (A: 11/10/2015 – T: 27/02/2016)
 • Sa de oto: Novara-Casteddu (A: 17/10/2015 – T: 01/03/2016)
 • Sa de noe: Casteddu-Trapani (A: 24/10/2015 – T: 05/03/2016)
 • Sa de deghe: Perugia-Casteddu (A: 27/10/2015 – T: 12/03/2016)
 • Sa de ùndighi: Casteddu-Vicenza (A: 31/10/2015 – T: 19/03/2016)
 • Sa de dòighi: Casteddu-Modena (A: 07/11/2015 – T: 26/03/2016)
 • Sa de trèighi: Spezia-Casteddu (A: 15/11/2015 – T: 02/04/2016)
 • Sa de batòrdighi: Casteddu-Y (A: 21/11/2015 – T: 09/04/2016)
 • Sa de bìndighi: Brescia-Casteddu (A: 28/11/2016 – T: 16/04/2016)
 • Sa de sèighi: Casteddu-Como (A: 05/12/2015 – T: 19/04/2016)
 • Sa de deghessete: Lanciano-Casteddu (A: 08/12/2015 – T: 23/04/2016)
 • Sa de degheoto: Livorno-Casteddu (A: 12/12/2015 – T: 30/04/2016)
 • Sa de deghennoe: Casteddu-Bari (A: 19/12/2015 – T: 07/05/2016)
 • Sa de binti: Salernitana-Casteddu (A: 23/12/2015 – T: 14/05/2016)
 • Sa de bintunu: Casteddu-Pro Vercelli (A: 27/12/2015 – T: 20/05/2016)