18/09/15

Burkina Faso, corfu de istadu a belle unu mese dae is eletziones

de Màuru Piredda

deretos Afp
Su 30 de ladàmine de s'annu coladu, deghinas de mìgias de pessones aiant assediadu su parlamentu e àteros sitos guvernativos custringhende su presidente Blaise Compaorè a si nche mòvere conca a chirros prus seguros (Costa de Avòriu). Compaorè guvernaiat su Burkina Faso (ex Alto Volta) dae su 1987. Est a nàrrere dae cando, pro mèdiu de unu corfu de istadu sustènnidu dae frantzesos e americanos, aiat destituidu (faghende·ddu ochìere) a Thomas Sankara, su gasi naradu Che Guevara africanu.

 Eris, a su chi at annuntziadu oe su coronellu Mamadou Bamba tràmite unu messàgiu ràdio-televisivu, is sordados de sa Guàrdia presidentziale, ghiados dae su generale Gilbert Diendéré, nch'ant secuestradu su primu ministru Yacouba Isaac Zida, su presidente Michel Kafando e duos ministros de su guvernu transitòriu. Zida, conca a is eletziones de s'11 de ladàmine, aiat disinnadu (timende una pesada noa intre su pòpulu burkinabè) de nche catzare dae cale si siat protzessu detzisionale sa banda prus reatzionària ligada a Compaorè.  

«Dd'amus dadu su podèriu a unu “Consìgiu natzionale de sa democratzia” - at naradu sa boghe de sa Guàrdia presidentziale – a tales chi si potzant organizare eletziones democràticas inclusivas». Totu, a comintzare dae is mobilitatziones in sa capitale Ouagadougou, lassat a pensare chi custu corfu siat su clàssicu fuete de sa contra-rivolutzione chi est arguende iscenàrios noos. In campu b'agatamus a Balai Citoyen, su grupu chi at organizadu is pesadas de s'annu coladu, e su sindacadu Cnt chi at cunvocadu un'isciòperu generale. Peri su presidente de su parlamentu, Cheriff Sy, at invitadu sa populatzione a gherrare contra a su golpe.