02/09/15

Istat, in su segundu trimestre su livellu de ocupatzione in Sardigna nche crompet a su 50,3%

de Màuru Piredda

istat.it

Cunforma a su matessi trimestre de su 2014 (abrile, maju e làmpadas) paret chi, a su chi nos contat s'Istat, sa Sardigna fatzat ocannu mègius de is regiones meridionales de s'istadu italianu pro su chi pertocat s'andanta de su mercadu de su traballu. Su livellu ocupatzionale (15-64 annos) nche crompet a su 50,3% (2,7% in prus cunforma a su 2014) a pustis de una crèschida consecutiva in is tres trimestres colados. Cunforma a su segundu trimestre de s'annu coladu creschet peri su tassu generale de disocupatzione: dae su 17,5% a su 18%

Pro s'assessore de sa Programmatzione Rafaelle Paci «creschet sa cunfiàntzia de is sardos chi si torrant a acarare a su mercadu de su traballu. 15mìgia pessones cunforma a s'annu coladu nd'ant agatadu unu e àteros 7mìgia, semper a cando, ddu sunt chirchende». Creschent is ocupados in s'agricultura (13.500 unidades in prus, est a nàrrere +46%) e in is servìtzios (13.400, su +3,2%). Mùsica diferente in s'indùstria e in s'edilìtzia, chi però, a dae chi ingendrant àteras atividades, sunt is setores chi diant pòdere isvilupare mègius un'economia.