28/10/15

Perugia-Casteddu 0-0

de Lisandru BeccuSu Casteddu nch'est torradu dae Perùgia cun unu puntu ebbia, ma sena subire gol. Sa trasferta sighit a èssere unu puntu dèbile, forsis s'ùnicu, de sos sardos. S'ùrtimu gol marcadu in foras de domo nche l'agatamus in sa partida contra a s'Entella, su 22 de Cabudanni. Ma contra a sos umbros non si podiat pretèndere chissai ite, in su Renato Curi no ant subidu mancu unu gol. S'allenadore Rastelli nât chi at bidu megioros e at naradu chi s'iscuadra at fatu passos a dae in antis mescamente in sa fase de cuntenimentu.

Su primu tempus de sa partida est belle totu de marca ruju-biaita. Giai in sos primos 12 minutos sos atacantes sardos si nche presentant pro duas bortas a dae in antis de Rosati, ma si faghent ipnotizare. Sos tiros de Melchiorri in antis e Farias a pustis, sunt tropu tzentrales e su portieri nche respinghet sa botza. Sos rujos de Bìsoli ant un'ocasione cun Ardemagni, ma su tiru nch'iscudet a su petorru de Murru, carignat su palu e nch'essit a foras. 

In su segundu tempus Di Gennaro bi proat cun unu tiru dae a tesu e cun unu tiru lìberu, ma li mancat fortuna e pretzisione. A ùrtimu bi proat fintzas Giannetti cun unu tiru a fùrriu de destru, chirchende de indiritzare sa partida conca a su Casteddu, ma sa botza nche bàrigat sa traessa.Acabbat gasi sa partida, unu zeru a zeru chi cuntentat a totus e chi mantenet sos òmines de Rastelli semper a unu puntu dae su primu postu. Fintzas su Crotone at paregiadu, ma su Cesena como tenet sos matessi puntos de sos sardos. Si torrat a giogare su duos de Santandria contra a su Vicenza, tocat de si nche torrare a leare su primu postu.


Formatziones

Perugia: Rosati, Del Prete, Volta, Belmonte, Comotto, Zebli, Della Rocca, Fabinho (46' Drole), Parigini (86' Zapata), Spinazzola (46' Taddei), Ardemagni.
Allenadore: Pierpàolo Bìsoli

Casteddu: Storari, Murru Krajnc, Ceppitelli, Pisacane, Tello (80' Fossati), Di Gennaro, Dessena, Joao Pedro (59' Giannetti), Melchiorri (71' Barella), Farias.
Allenadore: Màssimo Rastelli