28/11/15

Sìndigos contra a sa riforma Erriu: «Duos tretos metropolitanos» o «martza in Casteddu»

de Màuru Piredda

Casteddu. Deretos lìberos. Url imàgine

Su 9 de nadale su Consìgiu regionale at a votare in àula sa riforma de is entes locales proposta dae sa Giunta Pìgliaru e aprovada dae sa commissione preposta su 26 de custu mese. Is votatziones, chi ant registradu una majoria mìnima de consigeris favorèvoles (4-3), ant partzidu su Pd.

In intro de custu partidu ddoe at àpidu orientamentos diferentes. Robertu Deriu (reladore de majoria) e Sarvadore Demontis ant naradu chi emmo. Ma s'ex Psd'Az, ex Margherita e ex Rossomori, mancari contràriu a s'ùnicu tretu metropolitanu casteddaju, at ammìtidu de àere votadu aici «pro sarvare sa legisladura»; Zosepe Meloni, gadduresu, at naradu imbetzes chi nono ca «sa Gaddura in antis de totu».

In cada manera su tzentru-manca depet reconnòschere chi sa proposta nch'est colada in commissione ca mancaiat su consigeri de Forza Italia (contràriu) Istèvene Tunis.

Contrariedade finamentas dae unos dughentos sìndigos imbènnidos eris in Nùgoro. Presentes, intre is chi ghiant is tzentros prus mannos, Nigola Sanna (Tàtari), Giuanne Giovannelli (Terranoa), Andria Biancareddu (Tèmpiu), Francu Cuccureddu (Casteddu Sardu) e su mere de domo Andria Soddu.

Pro custos bi diant bòler duos tretos metropolitanos. Una proposta chi paret assimigiare a sa partzidura istòrica de sa Sardigna in cabu de susu e cabu de giosso: «su tretu nord - at naradu Giovannelli - cun Tàtari, Gaddura, Ogiastra e Nuoresu; su tretu sud cun Casteddu, Sulcis, Campidanu de mesu e Oristanesu».

Pro Cuccureddu a nd'àere unu ebbia est comente a cundennare 360 comunas sardas: «S'ant a sarvare petzi is chi ant a fàghere parte de sa tzitade metropolitana de Casteddu».

Is sìndigos contràrios ant minetzadu de «martzare in Casteddu» s'in casu sa Giunta non retiret sa proposta.