24/11/15

Sìria, aeroplanu militare russu ghetadu a terra dae is turcos. A su chi narat Ànkara paret chi apat violadu s'ispàtziu aèreu

de Màuru Piredda

Deretos Ansa. Url imàgine
 
Noas graes dae s'oriente probianu. Dae su ministèriu de sa Defensa de Mosca ant cunfirmadu chi est russu s'aèreu de gherra ghetadu a terra a probe de sa làcana intre Sìria e Turchia. Fontes militares turcas ant cunfirmadu s'operatzione ghiada dae is F-16 de Ànkara. Nât chi su velìvolu diat àere violadu s'ispàtziu aèreu turcu. Ma pro is russos no est gosi. Paret chi is duos pilotas bi siant renèssidos a si nche balestrare dae s'aèreu, ma non si connoschent is cunditziones issoro.