07/12/15

Venetzuela, Maduro perdet is eletziones. S'opositzione anti-chavista a caddu

de Màuru Piredda

Tibisay Lucena (Commissione eletorale) annùntziat is resurtados. Deretos Ansa/Epa

A pustis de 17 annos su Venetzuela si presentat a su mundu cun una majoria noa. Su Partidu sotzialista (Psuv) de su presidente Nicolas Maduro at conchistadu petzi 46 sègios contra a is 99 de s'opositzione anti-chavista de sa Mud (sa Mesa de s'unidade democràtica). Is eletziones de ocannu fiant cunsideradas comente is prus difìtziles pro is eredes de Hugo Chávez, s'ex militare bolivarianu mortu in su 2013 chi punnaiat a su sotzialismu de su de 21 sèculos. Sa crisi econòmica, sa determinatzione de su campu burghesu a non pèrdere is privilègios suos, sa dipendèntzia dae su petròliu e su protzèdere a bellu a bellu de sa rivolutzione bolivariana ant contribuidu a su resurtadu.