06/01/16

Esperimentos nucleares in Corea de su Nord. Pyongyang narat chi est H, Seul chi est atòmica

de Maurìtziu Sale

Deretos Ansa/Epa URL imàgine


Paret chi sa Corea de su Nord, oe apat dadu a intèndere, in sa televisione pùblica, chi nch'apat ammaniadu unos cantos esperimentos nucleares. Esperimentos cun sa bomba H. Bomba a base de idrògenu. Sas autoridades de sa Corea meridionale e su servìtziu geològicu de sos Istados unidos, pagu tempus in antis de s'annùntziu, aiant rilevadu unu sisma cun una magnitudo a su de 5,1 grados.

Unu movimentu tellùricu individuadu pagu prus o mancu a una chimbantina de chilòmetros a nord de Kilju, àrea destinada a sos esperimentos nucleares nord-coreanos. Cunforma a su chi at difùndidu Seul e cunforma a su chi ant iscumproadu sos istrumentos issoro, fiat unu sisma artifitziale. Sa bomba diat pòdere èssere atòmica e no una bomba H. Est su chi sustenent sos servìtzios segretos de Seul chi ant postu in allarme sas autoridades sud-coreanas. A pustis de s'annùntziu, s'Onu at cunvocadu pro oe su Consìgiu de seguràntzia. Cun urgèntzia e a ghennas serradas.

Sunt cròmpidas belle deretu, e su prus cun su mèdiu de twitter, sas chèscias e sos oriolos internatzionales. Philip Hammond, ministru britànnicu pro sos afares istràngios, l'at cunsiderada una provocatzione e l'at cundennada sena duda peruna. Ponende sa riserva però, de sejare si sa noa esseret berdadera o farsa. Hollande, ismentighende·si forsis su ruolu e sas pràticas de sa Frantza in Mururoa - su fundaghe nucleare frantzesu - l'at definida «una violatzione làdina de sas risolutziones de s'Onu» e at rechestu «una reatzione atzuda de sa comunidade internatzionale».