07/02/16

Casteddu-Virtus Entella 1-0

de Lisandru Beccu


S'òbligu pro sos òmines de Rastelli est a bìnchere. Tocat de nche collire sos tres puntos pro mantènnere su primu postu in classìfica e pro cunfirmare s'imbatibilidade in su Sant'Elia.


Chi siat una partida trobeida si bidet deretu, sas ocasiones sunt pagas dae ambas sas bandas e su giogu non creschet. Su Casteddu proat a mudare su resurtadu cun Farias. Su passàgiu a mesu de Sau est bonu meda, ma s'atacante brasilianu sa botza nche l'iscudet a foras. A s'àtera ala, imbetzes, s'Entella chircat su gol cun sa conca. Est Masucci a bi proare, ma fintzas su tiru suo nch'essit a costàgiu de su palu.

In su segundu tempus sas cosas non mudant, sos ruju-biaitos bi proant cun Sau, ma sa pretzisione est su chi li mancat. Su giogu mudat agigu cun sos càmbios. Intrat Melchiorri e in dae in antis s'atacu est prus dinàmicu e leat giros. Est pròpiu s'atacante marchigianu a conchistare, a su de 76 minutos, su tiru de penalidade chi nch'at a giùghere sos casteddajos a sa vitòria. Su tiru movet dae sos pees de Farias. Su destru suo nch'istichit sa botza in suta de sa traessa marchende·nche su gol de s'1-0.
Su Casteddu mantenet artu su giogu, ma in sos ùrtimos minutos s'Entella si faghet intèndere. Sos lìgures cherent proare a paregiare, ma resessent a conchistare petzi carchi tiru lìberu. Acabbat gasi.

Nche semus ancora a tesu dae sa forma atlètica de sos meses colados, ma in sos momentos che a custu sos tres puntos sunt prus chi non bene bènnidos. Tocat, però, de fàghere agigu de auto-crìtica pro cumprèndere in ue nch'est fertu su giogu lestru e dèghidu de su girone de andada. Sàbadu chi benit sa trasferta in Latina no at a èssere de sas mègius. A s'andada fiat acabbada 3-2 pro sos sardos.

Formatziones

Casteddu: Storari, Ceppitelli, Salamon, Balzano, Barreca, Deiola (57' Tello), Fossati, Cinelli, Farias, Sau (83' Giannetti), Cerri (64' Melchiorri).
Allenadore: Massimo Rastelli

Virtus Entella: Iacobucci, Iacoponi, Ceccarelli, Pellizzer, Keita, Sestu, Jadid (69' Palermo), Troiano, Ferreira (81' Cutolo), Masucci (63' Carmine), Caputo.
Allenadore: Alfredo Aglietti

Gol: 77' Farias (P.)