17/02/16

Primàrias republicanas, George "minore" Bush contra a Trump: «Est unu ponefogu»

de Màuru Piredda

Deretos Ansa/Ap, Url imàgine

Mancant tres dies a is primàrias republicanas de sa Carolina de su Sud. S'istadu atlànticu, connotu pro àere comintzadu su protzessu de setzessione sudista in su 1860, rapresentat una tapa de importu pro sa cursa de Jeb Bush, frade de George Walker e fìgiu de George Herbert Walker. Ambos is ex presidentes aiant bìnchidu sa cumpetitzione pro sa candidadura in su 1988, in su 1992 (su "senior") e in su 2000 (su "junior"). Duncas, sa Carolina meridionale est comente chi esseret unu fèudu pro sa famìlia petro-republicana. E, difatis, a Jeb, George minore dd'est faghende campànnia eletorale pro chi nche colet a Ted Cruz e a Donald Trump. Mescamente a Donald Trump, cunsideradu che a unu «ponefogu». Paràulas graes, si cunsideramus su fogu mediorientale galu allutu a cajone de is interventos bèllicos suos in Afghanistan a primu e in Iraq a pustis. In s'ìnteri contra a Trump s'est movende finamentas su presidente Obama: «Sigo a pensare chi no at a fàghere su presidente. Tèngio cunfiàntzia in su pòpulu americanu. A ddu fàghere est unu traballu matanosu, no est comente a èssere in televisione». Ma s'àteru ogru de Obama nch'est in Nevada, ca sa matessi die s'at a tènnere s'addòbiu democràticu. A imoe Bernie Sanders tenet duos delegados in prus de Hillary Clinton.