26/03/16

Iraq, atentadu suitzida in un'istàdiu

de Lisandru Beccu

Deretos ItaSportPress, Url Imàgine

Nch'est pigadu a 32 mortos e 84 fertos su bilantzu de s'esplosione de eris in su bidditzolu de Al-Asriya, in sa provìntzia irachena de Babil, a 50 chilòmetros dae Baghdad. Una pessone s'est fata esplòdere in un'istàdiu de fùbalu. 17 vìtimas teniant intre sos deghe e sèighi annos, pitzinnos.

Daesh at rivendicadu s'atentadu. L'at riferidu su situ ispetzializadu Site, chi at mentovadu unu comunicadu de s'Isis difùndidu in sa rete. S'atentadu est su de tres in pagas dies e arribat a pustis de un'ofensiva militare manna pro liberare sa provìntzia de Ninive e pro conchistare Mossul chi, dae su 2014, est una de sas bases istratègicas de su califadu.