26/03/16

Modena-Casteddu 1-2

de Lisandru Beccu


Àtera trasferta de importu pro su Casteddu. Su Modena si nche cheret istesiare dae sas ùrtimas positziones. Est a unu puntu dae sos isparègios pro nche calare a sa Lega Pro. Sos sardos imbetzes cherent mudare sa mùsica pro nche torrare a su primu postu in classìfica.Sa partida movet a pustis de unu minutu de solidariedade pro sas vìtimas de Bruxelles.
A su de ses minutos su Casteddu proat a dare ispetàculu cun Joao pedro chi proat a nche marcare su vantàgiu cun una bitzicleta, ma su tiru nch'essit a foras. A pustis de unu minutu est Munari a chircare su gol, ma Manfredini parat. Francu carchi faddina, sos òmines de Rastelli parent cumbintos e seguros, creant ocasiones e manovrant bene sa botza. A su de 17 minutos sos sardos diant pòdere marcare su 0-1, ma su tiru de Sau, a corfu seguru, non nche bàrigat sa defensa chi lu respinghet. Nche colant sos minutos e su Casteddu allentat su mossu. Sa partida como est prus echilibrada, cun su Modena chi balàngiat carchi metru de campu cunforma a sos primos minutos. A su de 33 minutos Luppi si nche presentat a sa sola cara a Storari chi, ammuntat sa porta e nche bogat sa botza a foras cuntzedende unu tiru dae su cugione. Su livellu de sa partida non creschet e s'àrbitru frùschiat s'acabbu de su primu tempus.

Sas iscuadras torrant a su campu pro su segundu tempus, ma su ritmu est belle su matessi de su primu. A su de 64 minutos su Mòdena abarrat in 10 òmines. Giorico, giai ammonidu, cummitet unu fallu a dannu de Ceppitelli. S'arbitru a ponet manu sa butzaca e nde bogat sas targhitas, in antis sa groga e a pustis sa ruja. A su de 75 minutos Sau at un'ocasione manna. Cinelli indiritzat unu bellu passàgiu traessu a mesu de s'àrea, ma su giogadore tonaresu, solu solu, nch'iscudet sa botza a foras.
Bi pensant sos emilianos a unfrare sa rete. Tres minutos a pustis sa defensa ruju-biaita si nche lassat fuire a Rubin chi, nche ponet in sos pees de Belingheri sa botza binchidora. Storari in su tiru a filu de terra non podet fàghere nudda. Su Modena finas a como no aiat fatu una grandu partida, ma su Casteddu non nd'aiat aprofitadu mai. Chimbe minutos a pustis Bertoncini at in sos pees sa botza de su 2-0, ma su giogadore isprecat. Su Casteddu non tzedet. A su de 84 minutos atacat cun Sau, ma su tiru est artu. In su recuperu acontesset s'impossìbile. In antis arribat su gol de Farias chi nche collit unu passàgiu de Giannetti e nche marcat s'1-1. A pustis de duos minutos Sau nche bortulat su resurtadu e sinnat su vantàgiu casteddaju. Sa partida si nch'acabbat gasi.

Su Casteddu binchet, ma non cumbinchet. Nche torrat a barigare su Crotone chi at paregiadu in Avellino e ponet passos conca a sa Sèrie A. Tocat però de cumprèndere e de afrontare sos problemas chi si manifestant in su giogu. Sa chida chi intrat b'est su Spezia e no at a èssere una passigiada.

Formatziones

Modena: Manfredini, Popescu (73' Rubin), Belingheri, Marzorati, Crecco, Osuji, Gozzi, Bertoncini, Luppi (90' Granoche), Giorico, Stanco (67' Bentivoglio).
Allenadore: Hernan Jeorge Crespo

Casteddu: Storari, Balzano, Pisacane, Ceppitelli, Murru, Cinelli, Di Gennaro (73' Fossati), Munari (81' Deiola), Joao Pedro (72' Giannetti), Farias, Sau.
Allenadore:Massimo Rastelli

Gol: 77' Belingheri, 93' Farias, Sau 95'

Espulsos: 64' Giorico