16/04/16

Casteddu-Brescia 6-0

de Lisandru BeccuS'obietivu primàrgiu de oe sunt sos tres puntos. Sa batalla pro su primu postu in classìfica no est ancora acabbada, mescamente a pustis de su parègiu de su Crotone in s'antìtzipu de eris. Sos sardos custu campionadu lu cherent bìnchere e ant totu sas cartas in règula pro lu fàghere.


Chi su Casteddu non siat su de sas ùrtimas partidas si bidet deretu a su de bator minutos. Farias indiritzat unu tiru lìberu a mesu de s'àrea de rigore e Capuano, prus lestru de totus, nche cròmpet pro primu e nche l'istichit a intro. Ruju-biaitos in vantàgiu. S'assàchiu sighit a su de 14 e a su de 16 minutos cun Farias e Giannetti, ma sa botza nch'essit a foras in ambas ocasiones. A su de 23 minutos, imbetzes, Camilleri, in intro de s'àrea, firmat a Deiola in manera irregulare. Pro s'àrbitru Aureliano est penalidade. De sa trasformatzione dae sos 11 metros si nde òcupat Joao Pedro, raddopiende su vantàgiu de sos locales. Su primu tempus donat ancora emotziones a sos tifosos sardos. Joao Pedro e Deiola si cuncàmbiat sa botza in unu bellu triàngulu. Su giogadore de Santu Èngiu nche la ponet in sa conca de su brasilianu chi non faddit nemmancu custa borta marchende·nche su 3-0. Su Brescia, in pràtica, no est istadu mai perigulosu e no est intradu mai in su giogu.

In su segundu tempus sa diferèntzia de sos gol creschet ancora e semper a òpera de Joao Pedro. S'atacante retzit una bella botza dae sos pees de Giannetti e cun unu bete de tiru cundennat a Minelli pro sa de bator bortas. Su Brescia non resesset a si nch'iscutinare e in prus abarrat in deghe òmines. A su de 58 minutos su diretore de giogu nche catzat a Antonio Caracciolo pro àere colletzionadu duas targhitas grogas. Su casteddu, sena perunu dolu, sighit a iscùdere e nche marcat fintzas sa de chimbe. A su de 63 minutos unu bellu passàgiu de Sau permitit a Giannetti de si nche presentare cara a su portieri aversàriu e de sinnare su 5-0. Oramai su resurtadu non lassat dudas e su ritmu a bellu a bellu cumintzat a menguare. Su Brescia proat a su nessi a nche marcare su gol de sa bandera, ma Storari narat chi nono. A su de 88 fintzas Sau bi ponet sa firma sua marchende·nche su gol de su 6-0 definitivu.

Sa partida de oe nos at donadu s'ammentu de su Casteddu de su girone de s'andada. Dae inoghe in susu s'ispera est chi s'ammentu si nche tramudet in una cunfirma pro nche cròmpere a sa conchista de su primu postu. Sa chida chi intrat su disafiu est contra a s'ùrtima in classìfica a Como.

Formatziones 

Casteddu: Storari, Murru, Capuano, Ceppitelli (60' Salamon), Pisacane, Deiola, Joao Pedro, Fossati, Munari (64' Tello), Farias (46' Sau), Giannetti. 
Allenadore: Massimo Rastelli 

Brescia: Minelli, Rancine, Lancini, Antonio Caracciolo, Camilleri (25' Marsura), Salifu, Mazzitelli, Embalo, Morosini (59' Castellini), Kupisz, Andrea Caracciolo (57' Abate). 
Allenadore: Roberto Boscaglia 

Gol: 4' Capuano, 23' Joao Pedro, 34' Joao Pedro, 47' Joao Pedro, 63' Giannetti, 88' Sau 

Espulsos: 58' Antonio Caracciolo