30/04/16

Casteddu-Livorno 2-2

de Lisandru Beccu


Eris sos òmines de Juric ant otènnidu una promotzione istòrica. S'iscuadra calabresa, difatis, a tres giorronadas dae s'acabbu, at conchistadu s'atzessu a sa Serie A pro s'istajone 2016/2017, paregende contra a su Modena.


Sos òmines de Rastelli, oe, cherent replicare a sos collegas meridionales, ma serbint tres puntos. Su Livornu però, chi est in su de 21 postos in classìfica, est in chirca de puntos pro si sarvare.
In sos primos minutos de giogu movent bene sos sardos. Sos livornesos sunt prus passivos e isetant sas mossas de sos ruju-biaitos ammuntende bene in fase defensiva. Su Casteddu at su possessu de sa botza, ma non resesset a agatare sos cugioneddos giustos. Su gol de sos locales arribat a su de 26 minutos. Totu movet dae unu tiru dae su cugione. Deiola cun sa conca indiritzat sa botza a sa porta, ma su palu li narat chi nono. Di Gennaro nche crompet pro primu e tirat, ma sa botza arribat in sos tretos de Giannetti chi, dae pagu tretu nche la ponet in intro. A custu puntu si nch'ischidat fintzas su Livorno chi divenit perigulosu in una paja de ocasiones, ma a sos 45 minutos su resurtadu abarrat firmu cun su Casteddu in vantàgiu.

In sa segunda fratzione su Casteddu atacat deretu e, in duas ocasiones, andat a curtzu a su gol cun Deiola, ma non bastat. A su de 60 minutos sos sardos abarrant cun un'òmine de mancu. Targhita ruja pro Munari chi devet lassare su campu pro unu fallu a Schiavone. Chimbe minutos a pustis, sos sardos raddòpiant. S'àrbitru cuntzedet unu tiru de penalidade pro unu fallu de Moscati a Murru. Joao Pedro trasformat e nche giughet sos suos a su 2-0. Ma no est s'ùnica penalidade de sa partida. Custa borta est Di Gennaro chi tratenet a Schiavone. S'àrbitru Abisso non tenet dudas e inditat su chircu de penalidade. Vantaggiato incùrtziat s'isvantàgiu in duos bortas, a pustis de s'àere fatu parare su primu tiru dae Storari. Sos òmines de Rastelli acusant su corfu e nde retzint un'àteru. Vajushi òperat unu passàgiu traessu pro sa conca de Biagianti chi, nche pigat a chelu e nche marcat su parègiu. Su giogu dae inoghe in susu at a resurtare belle semper firmu pro fallos e càmbios. Acabbat totu cun unu parègiu e cun s'ennèsima ocasione isprecada dae parte de sos casteddajos. Festa rinviada.

Formatziones

Casteddu: Storari, Pisacane, Salamon, Capuano, Murru, Balzano, Munari, Di Gennaro (73' Tello), Deiola, Giannetti (77' Cerri), Sau (52' Joao Pedro).
Allenadore: Massimo Rastelli

Livorno: Pinsoglio, Gasbarro, Lambrughi, Ceccherini, Schiavone, Cazzola, Biagianti (80' Luci), Vajushi, Moscati (69' Fedato), Valoti (55' Aramu), Vantaggiato.
Allenadore: Ezio Gelain

Gol: 26' Giannetti, 65' Joao Pedro, 68' Vantaggiato, 71' Biagianti

Espulsos: 58' Munari