31/05/16

Rastelli rinnovat su cuntratu finas a su 2018

de Lisandru Beccu

Deretos cagliaricalcio.com. Url imàgine

Eris est arribada s'ufitzialidade. Massimo Rastelli at rinnovadu, pro àteros duos annos (finas a su 2018), su cuntratu chi lu ligat a su Casteddu. 
  
Prèmiu meritadu pro s'allenadore campanu chi, a oe, resurtat su primu allenadore chi apat bìnchidu su campionadu de Sèrie B cun s'iscuadra sarda. Sos ruju-biaitos, in s'istòria issoro, no nch'aiant acabbadu mai un'istajone a su primu postu in classìfica. 
  
Como est a torrare a mòvere dae nou e cun sos rinfortzos chi li deghent, pro chircare de fàghere unu campionadu sulenu. «So fieru de sighire a rapresentare a Casteddu, sa Sardigna e sos colores suos» - at naradu s'allenadore a pustis de sa firma.