20/06/16

Àteru corfu de su Casteddu, arribat Padoin

de Lisandru Beccu

Deretos fanpage.it. Url imàgine

Su Casteddu non perdet tempus e a bellu a bellu aprontat s'iscuadra pro s'istajone imbeniente. S'ùrtimu achistu in òrdine de tempus est Simone Padoin dae sa Juventus. Su giogadore friulanu at firmadu unu cuntratu chi l'at a ligare a sos sardos pro tres annos. Su costu de s'operatzione, a su chi s'ischit, est intre s'unu e sos duos milliones de èuros. Su giogadore imbetzes at a leare dae sos 700mìgia a sos 900mìgia èuros s'annu.

Padoin in sos ùrtimos annos, cun sa màllia biancu-niedda, at bìnchidu chimbe campionados italianos, tres supercopas italianas e duas copas Itàlia. In sos annos colados at bestidu fintzas sas màllias de su Vicenza e de s'Atalanta. Est unu giogadore chi s'agatat ghetu, pagu prus o mancu, in cale si siat rolu, siat in defensa e siat in tzentrucampu e at a batire una bona dose de esperièntzia pro s'iscuadra de Rastelli.