11/06/16

Galles deretu a sos tres puntos. Sa Rùssia parègiat in fase de recùperu

de Màuru Piredda

Incarca subra de s'imàgine pro l'ismanniare

2-1. Su Galles at comintzadu su campionadu binchende contra a s'Islovàchia. A sos deghe minutos sos dragones britànnicos ant marcadu su primu gol issoro cun Bale: tiru lìberu prus chi non perfetu e peruna ispera pro su portieri Kozacik. Su parègiu a su de 16 minutos de su segundu tempus cun Duda. Ma a 9 minutos dae s'acabbu de su disafiu sos gallesos ant torradu a signare cun Robson-Kanu. 1-1 intre Inghilterra e Rùssia. Sos inglesos ant marcadu su vantàgiu issoro cun Dier (tiru lìberu e botza in suta de sa traessa), ma sos russos ant paregiadu sos contos a su de 92 minutos cun Berezutski.