15/06/16

Grupu A, a su segundu giru sa Frantza nche crompet a 6 puntos

de Màuru Piredda

Incarca subra de s'imàgine pro l'ismanniare

1-1 su disafiu intre Romania e Isvìtzera. Vantàgiu de sos romenos a su de 18 minutos cun Stancu (dae sos 11 metros). Su gol elvèticu a su de 57 cun Mehmedi: tiru cun su pee mànchinu, Tatarusanu non bi crompet. A sero sa vitòria de sa Frantza: gol de Griezmann chi nch'at tzacadu sa botza in su cugione de sa porta aversària. In sa fase de recùperu su radòpiu de Payet.