16/06/16

Grupu B, S'Inghilterra binchet contra a su Galles e conchistas su cùcuru de sa classìfica

de Màuru Piredda

Incarca subra de s'imàgine pro l'ismanniare

Vitòria in fase de recùperu pro s'Inghilterra. Su Galles colat in vantàgiu a su de 42 minutos cun Bale: tiru lìberu e su portieri Hart a manos iscutas. Su parègiu inglesu a 11 minutos dae su comintzu de su segundu tempus cun Vardy. A su de 91 su gol detzisivu cun Sturridge serbidu dae Alli: peruna ispera pro Hennessey. Gràtzias a custu resurtu s'Inghilterra conchistat su cùcuru de sa classìfica.