19/07/16

Vatzinu anti-Hiv, sas primas proas in Sud Àfrica

de Lisandru Beccu

Deretos lìberos. Url imàgine

In Sud Àfrica, intro de ocannu, ant a isperimentare unu vatzinu contra su virus de s'Hiv. Sas proas reghentes aiant dimustradu chi su fàrmacu diat pòdere dare una manu de agiudu a cumbàtere s'epidemia in totu su continente africanu.

Sa noa l'ant dada in sa cunferèntzia globale contra a s'Aids de Durban. Sos datos de su 2015 faeddant de 2,1 milliones de infetziones noas e pertocant mescamente s'àrea sub-sahariana. «Semus galu in sa fase de precautzione – at naradu Linda Gail-Bekker, presidente de s'International Aids Societyancora non podimus nàrrere si su vatzinu at a èssere eficatze».
Sa meighina est sa prima chi at ammustradu una tzerta protetzione contra s'Hiv, difatis tenet un'efetu positivu de su 31%. Unu nùmeru bastante mannu chi permitit a sos istùdios de mòvere a dae in antis.