16/08/16

Casteddu-Spal 5-1 | Sa Crònaca

de Lisandru Beccu


Bona sa prima diant nàrrere in ambiente tzinematogràficu, e si non fiat unu bellu film su contra a sa Spal, pagu bi cheriat. S'iscuadra de Rastelli movet su primu passu de sas partidas ufitziales cun chimbe gol e nche colat a su de bator turnos de Copa Itàlia. Borriello, a brìllia isorta, nche nd'at marcadu bator.


S'iscuadra emiliana cumintzat bene atachende deretu sos aversàrios. In sos primos minutos Antenucci andat a curtzu a su vantàgiu, ma su palu li negat su gol. A su de 24 sunt sos sardos a nche colare a dae in antis. Sau cun unu passàgiu longu nche ponet a Borriello cara a Meret chi non podet fàghere nudda. 1-0. Su raddòpiu arribat a su de 40 minutos cun Borriello chi li torrat su praghere a Sau. S'atacante tonaresu nche devet petzi ispìnghere sa botza a intro. In antis de sa pàusa b'at tempus fintzas pro su de tres. Padoin movet unu passàgiu traessu a mesu de àrea e Borriello cun sa conca nche l'indiritzat a su palu prus a tesu. Sos giogadores andant a s'intervallu cun unu 3-0 sicu.

In su segundu tempus sa faina non mudat. Sa Spal bi proat semper cun Antenucci, ma Storari est a ogros parados e firmat sa botza sena problemas. A su de 65 minutos est torra Borriello su protagonista. Dae su tiru de su cugione de manca Di Gennaro pintat una trajetòria perfeta. Sa botza nche bàrigat a totus, francu a s'atacante napoletanu chi, cun un'incorrada nche l'istichit a intro. S'ùrtimu gol de marca ruju-biaita arribat a su de 83 minutos semper gràtzias a s'ex atacante atalantinu chi nche collit a bolu unu passàgiu traessu de Padoin marchende·nche su poker personale.
B'at agigu de tempus pro unu gol de sa bandera ferraresa. Est Antenucci s'autore, duos minutos a pustis. Su giogadore cun sa malliedda asula at aprofitadu de una faddina defensiva de sos casteddajos.

Como s'abboju cun sa copa est pro su mese de santandria, su Casteddu s'at a cunfrontare cun sa Sampdoria. Custa domìniga, imbetzes, at a cumintzare sa Sèrie A cun su disafiu intre Genoa e Casteddu.

Formatziones

Casteddu: Storari, Bruno Alves (78’ Salamon), Ceppitelli, Capuano, Isla (83’ Deiola), Di Gennaro (70’ Barella), Padoin, Ionita, Murru, Borriello, Sau 
Allenadore: Massimo Rastelli

Spal: Meret, Gasparetto, Giani, Cremonesi, Lazzari (66’ Ghiglione), Arini, Castagnetti (78’ Spighi), Mora (87’ Beghetto), Schiavon, Cerri, Antenucci 
Allenadore: Leonardo Semplici

Gol: 24' Borriello, 40' Sau, 44' Borriello, 65' Borriello, 83' Borriello, 85' Antenucci