26/01/17

Casteddu, arribat Miangue

de Lisandru Beccu

Deretos cagliarialcio.com

Su giogadore belga de orìgine congolesa l'ant a presentare custu sero a sos òrganos de istampa. Arribat dae s'Inter, tenet 19 annos e est unu defensore cun su mànchinu bonu. In Sèrie A ocannu at giai colletzionadu tres presèntzias pro unu totale de 123 minutos de giogu. Su trasferimentu previdet unu imprèstidu finas a su 30 de làmpadas cun deretu de riscatu contra-riscatu. Istat in Itàlia dae su 2013 e cun sas giovaniles at giai bìnchidu su Torneu de Viarègiu e una Copa Itàlia.