24/01/17

In die de oe | Apple: in bèndida su primu Macintosh

de Maurìtziu Sale

Deretos Apple URL imàgine

Sa Apple ponet in bèndida su primu elaboradore Macintosh pròpiu su 24 de ghennàrgiu de su 1984. Su nùmene bi l’aiat dadu Jef Raskin, isvilupadore de su progetu e amigu corale de Steve Jobs. Protzedet dae una calidade particulare de mela (in inglesu pròpiu apple): sa Macintosh. A pustis su nùmene s’est assestadu in Mac ebbia e oe est iMac. Su Mac 128K, su primu de una sèrie longa, fiat dotadu de su sistema operativu OS X, nùmene chi tenet galu oe, fintzas si mudadu in macOS, cun totu chi s’evolutzione sua nch’est cròmpida a livellos gasi avantzados e segretos chi perunu cuncurrente s’est atrividu a nde sighire o a nd’impreare sas distintas tècnicas. S’ùrtimu modellu de Mac est  su “iMac Pro" presentadu  su 2016, in cabudanni, cun su sistema operativu macOS Sierra. Nùmene leadu a imprestu dae sos montes de sa Sierra Nevada, In Califòrnia.