18/01/17

In die de oe | Iscobertu su batèriu de sa legionellosi

de Lisandru Beccu


Su 18 de ghennàrgiu de su 1977 su chircadore Joseph McDade resesseit a dare unu nùmene a sa Legionella pneumophila. In s'istiu de su 1976, in sos Istados unidos, prus de 4.000 legionàrios s'addovieint in unu cunvegnu de Philadèlphia. A pustis de unu mese giai 221 persones s'ismalaideint cun sa caentura elevada e 34 si nche morgeint. S'emergèntzia la cajoneit s'impiantu de cunditzionamentu de s'albergu in ue fiant allogados sos veteranos. Difatis s'infetzione deriveit dae sa contaminatzione de s'abba chi, tràmite su fenòmenu de s'aerosol, intrende in cuntatu cun sos prumones de sos sugetos sensìbiles, cajoneit s'infetzione.