04/01/17

In die de oe | Naschet su Fabianesimu in Grandu Bretagna

de Màuru Piredda

George Bernard Shaw, sa "Ventana fabiana"

In die de oe, su 1884 nascheit in Londra sa “Sotziedade fabiana”, movimentu polìticu e sotziale britànnicu de màdrighe sotzial-democràtica e riformista. Galu ativa, ma non comente currente interna, sa “Sotziedade” agiueit sa nàschida de su Partidu laburista in su 1900. In su nùmene su criu de sa missione: Cuintu Fàbiu Màssimu fiat su “cuntactor”, su polìticu e militare romanu chi pigaiat tempus pro nche derrùere sos inimigos, a comintzare dae Annìbale. In sas primàrias de su 2015 sos militantes suos ant sustènnidu totu sos bator candidados. «Iscaretzire su venidore» est su tìtulu de su programa suo pro chi su partidu «s'annoet» e «fatzat su mègius» pro sa gente sua.