23/01/17

In die de oe | Si nche morit Frantziscu Màsala

de Lisandru Beccu


Si nche morgeit deghe annos a oe, in Casteddu, su giornalista, poeta e iscritore sardu Cicitu Màsala. Fiat su 23 de ghennàrgiu de su 2007. Fiat òmine chi a minore moveit conca a su fronte russu de sa segunda gherra mundiale, dae ue nche torreit fertu a un'anca. Autore de paritzas publicatziones in sardu e in italianu leeit parte fintzas a su Comitadu pro sa limba sarda e a sa commissione chi proponiat una lege pro su bilinguismu perfetu. Intre sas òperas suas prus nòdidas ammentamus Quelli dalle labbra bianche e Sa limba est s'istòria de su mundu.