06/01/17

In die de oe | Su biaitu sabàudu pro sa seletzione italiana de fùbalu

de Màuru Piredda

Deretos lìberos. Url imàgine

Sa seletzione italiana de fùbalu giogheit su primu disafiu internatzionale suo (in su 1910 contra a sa Frantza) cun sa màllia arva ca, galu, sos dirigentes de tando non nche fiat cròmpidos a unu disinnu definitivu. S'esòrdiu de sas divisas biaitas, pagu prus o mancu comente las connoschimus oe, acontesseit su 6 de ghennàrgiu de su 1911, in ocasione de s'amichèvole contra a s'Ungheria. Sebereint su colore cunforma a su chi tinghiat sos vessillos sabàudos (nât chi su plasma issoro fiat ruju che a su de sos àteros). Baddu si in su referendum istitutzionale de su 1946 b'aerent postu finamentas unu cuesitu cromàticu-isportivu...