11/01/17

Milan e Casteddu portieris a cuncàmbiu, sos detàllios

de Lisandru Beccu

Deretos Getty images

Sa noa est oramai ufitziale. Gabriel est su portieri nou de su Casteddu, in càmbiu de Storari. Dae oe Gabriel Vasconcelos Ferreira s'at a allenare in Assèmini cun sos cumpàngios noos. S'ex giogadore de Cruzeiro, Carpi, Napoli e Milan si nch'est tramudadu a Casteddu in ue at a abarrare finas a su 30 de làmpadas chi benit, cun sa fòrmula de su prèstidu. Su caminu revessu l'at fatu, imbetzes, Marco Storari chi dae Sardigna est mòvidu conca a Milanu a s'oru de Donnarumma chi abarrat titulare. Su portieri nou de sos sardos, brasilianu, 24 annos cròmpidos, no at tentu mai cumbinatzione pro giogare cun continuidade in Sèrie A. Como, cun sa màllia ruju-biaita, at a èssere ocasione manna pro crèschere.