12/01/17

Mortu Giùliu Angioni, teniat 77 annos

de Lisandru Beccu

Deretos YouTube

Si nch'est andadu custu mangianu Giùliu Angioni, antropòlogu internatzionale nàschidu in Guasila su 28 de santugaine de su '39. Fiat professore de Antropologia Culturale in s'Universidade de Casteddu. Cumintzeit sa carriera de iscritore in su 1978 cun su romanzu A fogu aintru contribuende a sa prosa in sardu, mancari petzi cun su contu Arrichetteddu. In su '90 e in su 92' arribeit finalista in su prèmiu “Viareggio” cun Il sale sulla ferita e cun Una ignota compagnia. In su 2006, imbetzes, bincheit su prèmiu “Mondello” cun su libru Le fiamme di Toledo. «Si sa resistèntzia est doverosa cara a un'agressione - aiat naradu in un'intervista reghente in contu de ratzismu e de immigratzione - no lu est ateretantu cara a un'umanidade dolente». Fiat òmine particulare, cumplessu e de grandu vàllia morale. Agradarent o mancu sas ideas suas, cun issu si nch'andat unu bìculu de istòria sarda.