09/06/17

In die de oe | Sa Repùblica de Tanganika

de Lisandru Beccu


Sa colonizatzione europea in Àfrica si manifesteit in manera funguda mescamente in su perìodu intre setighentos e noighentos. In su fronte orientale de su continente, in die de oe, proclameint sa Repùblica de Tanganika chi, pagu prus o mancu, dureit duos annos. Su territòriu, in s'800 fiat suta su controllu tedescu, ma a pustis de sa prima gherra mundiale l'ocupeit su Impèriu britànnicu. Sa regione otengeit s'indipendèntzia petzi in su 1961 e a pustis, su 1962, nascheit sa Repùblica de Tanganika. In su 1964, in pare cun s'ìsula de Zànzibar, fundeint un'istadu nou: sa Repùblica unida de Tanzània.