01/07/17

In die de oe | 2009, s’isvedesu limba ufitziale...de s’Isvètzia

de Màuru Piredda

www.publicdomainpictures.net

Limba chi apartenet a su grupu germànicu e a su stagrupu iscandìnavu, s’isvedesu l’ufitzializeint comente limba natzionale de Isvètzia petzi in su 2009, in die de oe. Finas a tando b’aiat una coesistèntzia cun sas àteras limbas faeddadas in cussa natzione. A su presente est limba ufitziale finamentas in Finlandia, in pare cun su finlandesu, mancari lu faeddent su 5,42% ebbia de sa populatzione.