23/07/17

In die de oe | S’iscoberta de Kepler-452 b

de Màuru Piredda

Kepler-452 b - deretos lìberos

A inghìriu de s’isteddu Keper-452, a 1400 annos ughe dae su sistema solare, b’at unu praneta simigiante a sa terra. S’iscoberta de Kepler 452-b (custu su nùmene chi l’ant postu) l’annuntzieit sa Nasa in die de oe, su 2015. Motu de rivolutzione in 385 dies, a chimbe bias prus maduru de su chi nos acasàgiat, Kepler 452-b est cunsideradu comente su “fradile mannu de sa Terra”.